SKIINSTRUKTØR ALPIN 2
SKIINSTRUKTØR ALPIN 2

februar, 2022

man07febHele dagensøn13VistSKIINSTRUKTØR ALPIN 2HemsedalKurs type:Instruktørkurs Alpint Trinn 2

Kurs info

Trinn 2 Alpint har fokus på egenferdighet og egenutvikling, samt undervisning av voksne på et litt høyere nivå. Teknikkanalyse, kommunikasjon, sikkerhet og pedagogikk er sentrale temaer som det jobbes mye med. Kurset innebærer stor grad av individuelle tilbakemeldinger og oppfølging for å legge til rette for egenutvikling og kunnskap. Det legges opp til et høyt aktivitetsnivå med mye skikjøring. Etter bestått trinn 2 får man den første internasjonale sertifiseringen IVSI som gir muligheter for jobb som skiinstruktør både i Norge og utlandet. 

Pris for kurset 5.100,- NOK. Heiskort og overnatting kommer i tillegg. Pris inkluderer et års medlemsskap i Den Norske Skiskole.

For påmelding/ Info goran@snowmind.no tlf.+47 94872106 

English:

Level 2 Alpine focuses on self-skill and self-development, as well as teaching adults at a slightly higher level. Technical analysis, communication, security and pedagogy are key topics that we work on. The course involves a large degree of individual feedback and follow-up to facilitate self-development and knowledge. It is planned for a high level of activity with a lot of skiing. After passing step 2, you get the first international certification IVSI which provides opportunities for work as a ski instructor both in Norway and abroad.

The instructor is Gøran Dalheim, level 4 ISIA Card ski instructor and diploma trainer in alpine. Gøran has worked as an alpine trainer, ski instructor and course leader both in Norway and abroad for many years. He also holds avalanche courses, top tour guides and works with the development of ski instructor and ski instructor education in Norway.

Price for the course 5100, – NOK Lift pass and accommodation comes in addition.

For registration / Info goran@snowmind.no tlf.+47 94872106

FORBEREDELSER – TA MED

Husk godt med klær, ekstrahansker, tykk genser osv.
Mangler du noe utstyr, kan dette lånes eller kjøpes.

Les mer

Tidspunkt

februar 7 (Mandag) - 13 (Søndag)

Kurssted

Hemsedal

3560 Hemsedal

Kursholder

Gøran DalheimGøran Dalheim, utdannet trinn 4 ISIA Card skilærer og diplom trener i alpint. Han har jobbet som alpintrener, skilærer og kursholder både i Norge og utlandet i mange år. Han holder også skredkurs, toppturguiding og jobber med utvikling av skiinstruktør- og skilærerutdanningen i Norge.goran@snowmind.no

X
X